Mektory - see on mõtteviis!

Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory pakub:

  • ETTEVÕTTELE: Viime kokku teadlased, üliõpilased ja ettevõtjad, et lahendada praktilisi tootearendusprobleeme ja genereerida uusi tulevikku vaatavaid ideid.
  • TUDENGILE JA ÕPPEJÕULE: Seome teoreetilist õpet praktilisega. Aitame ette valmistada paremal tasemel ja ettevõtetega koostöökogemusi omavaid insenere.
  • ETTEVÕTLIKELE NOORTELE: Innustame üliõpilaste idufirmasid edasi liikuma. Meie ökosüsteemi kuulub nii abi ideede genereerimisest ja meeskondade moodustamisest, lõpetades toimivate start-up ettevõtete ja võimalike investorite kokku viimisega. 
  • KOOLINOORTELE: Tegeleme järelkasvuga, et näidata juba kooliõpilastele, et inseneri elukutse on huvitav ja elulähedane. Samuti suuname koolinoori ettevõtlikkusele.
  • ÜHISKONNALE: Pühendume rahvusvahelistumisele, sest ainult erinevate kultuuride, tööharjumuste, ideede ja huvitavate lahenduste kokku viimine tagab tänapäeval edu.

Tutvu broneeritavate ruumidega SIIN.

Meie keskust on kolme ja poole aasta jooksul külastanud üle 200 000 inimese ligi 116st erinevast riigist. Tule veendu oma silmaga, mida põnevat 4450m2 suurune keskus pakub.

 Tänane innovatsioon on homne traditsioon!

 


 

Mis on Mektory?

 

 
Korralda sündmus Mektorys
Teenused ettevõttele

 
TTÜ Mektory Start-up programm
TTÜ Mektory Tehnoloogiakool

TTÜ Mektory SatelliidiprogrammMektory Videod


 
Mektory pildialbum 

 

 

20. juulil kogunes TTÜ Mektorys Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee COREPER II. Ürituse avasõnad ütles rektor Jaak Aaviksoo.
Rektor tutvustas tervituskõnes külalistele Mektoryt kui kooliõpilaste, tudengite, akadeemikute ja ettevõtjate ühist kohtumispaika ning selgitas selle tähtsust ülikooli jaoks.
Ühiskondlikus plaanis toonitas rektor riikideülese koostöö olulisust. „Elame praegu väga huvitaval ajal ja meie tulevik sõltub suures osas sellest, kui edukalt suudame ühiste eesmärkide saavutamiseks koostööd teha. Erinevate inimestega suhtlemine ja piiriüleste kontaktide loomine on siinkohal märkiva tähtsusega,“ sõnas Aaviksoo, ning lisas, et ülikoolil on muutuste edukaks toimetulekuks ühiskonnas kindlasti oluline roll.COREPER II külastas visiidi käigus ka Mektory erinevaid laboreid.