Doktoritööde kaitsmine

15.06.2018, kell 11:00 (SCI-109)- Katre Juganson: Tööstuslike nanomaterjalide keskkonnatoksilisuse hindamine: nanoosakeste mõju algloomale Tetrahymena thermophila