Algavad koolitused

Vaata koolituskalendrit 

ISKE rakendamise koolitus (26.02.2019)

Koolitusel omandatakse teadmised ja oskused IT taristu arhitektuurist (nt võrguseadmed, töökohtade haldus, kasutajate haldus, turvapoliitikad, jne), oskuse tellida IT taristu komponente, lähtudes ISKE nõuetest. Vaata lähemalt

Küberteadlikkuse tõstmise koolitus (27.02.2019)

Koolitus annab baasteadmised info- ja küberturvalisuse tagamisest. Kübervaldkonna ohumaastiku tutvutamine läbi reaaleluliste näidete. Soovitused ja näpunäited kaitsmaks ennast küberkuritegevuse ohvriks langemast ning oma andmete ja vara kaitsmiseks.  Vaata lähemalt

Eksperdi tasandil andmekaitsespetsialist (DPO) (28.02.-06.06.2019)

Kursusele on oodatud andmekaitsespetsialistid, isikuandmete käitlemise eest vastutavad ja volitatud töötlejad ning teised valdkonna vastu huvi tundvad isikud. Vaata lähemalt

Sissejuhatus andmeanalüüsi (05.03.-12.04.2019)

Kursusele on oodatud finantsjuhid, ostujuhid, ostudirektorid, analüütikud, müügijuhid, müügidirektorid ja tootmisjuhid. Vaata lähemalt

Meditsiiniõigus ja eetika (05.03.-30.04.2019)

Kursusele on oodatud tervishoiuteenuse osutajad, eelkõige haiglates, perearstikeskustes ja polikliinikutes töötavad arstid, ämmaemandid ja õed. Vaata lähemalt

Курсы повышения квалификации строительных инженеров согласно требованиям профессионального стандарта. Модуль I (06.03.-21.03.2019)

Kursusele on oodatud строительные инженеры, проектировщики, специалисты технадзора /Ehitusinsenerid, projekteerijad, ehitusjärelevalvet teostavad spetsialistid/ Vaata lähemalt

IT projektijuhtide arenguprogramm (08.03.-24.05.2019)

Kursusele on oodatud IT projektide projektijuhid, kellel on vähemalt ühe IT projekti juhtimise kogemus. Vaata lähemalt