Meresüsteemide instituut esitab Eesti ranniku meretaseme andmeid nii vanas kui uues kõrgussüsteemis

 Järgmisest aastast arvestatakse Eestis sarnaselt teiste Euroopa riikidega merevee absoluutset  kõrgust ja sügavust Euroopa kõrgussüsteemi ehk Amsterdami nulli suhtes.

Meresüsteemide instituut esitab Eesti ranniku meretaseme andmeid nii vanas kui uues kõrgussüsteemis

Tehnikaülikooli virtuaalseid õpiruume saavad kasutada ka teiste kõrg- ja kutsekoolide õppejõud

Tallinna Tehnikaülikooli IT kolledžil on valminud uued virtuaalsed õpiruumid, kus saavad oma IKT praktilisi töid läbi viia ka teiste kõrg- ja kutsekoolide...

Tehnikaülikooli virtuaalseid õpiruume saavad kasutada ka teiste kõrg- ja kutsekoolide õppejõud

Geoloogia instituudi interaktiivne tehnoloogiakursus gümnasistidele

TTÜ geoloogia instituut kutsub gümnasiste neljal laupäeval talvekursusele, kus saab uurida maapõues toimuvat nii looduses, laboris kui ka virtuaalmaailmas läbi...

Geoloogia instituudi interaktiivne tehnoloogiakursus gümnasistidele

Vaata veel